Portal Miralles
Adreça

prednisolon

prednisolon hk.onkyo.com
Passeig de Manuel Girona, 55-61.
Descripció
La intervenció de Gaudí (1901-1902) es va limitar a la realització del mur de paredat de pedra en brut i el portal d’entrada a la finca, un ràfec ondulant de pedra amb estructura metàl·lica.